Apr 20, 2011

Rachel Bloom - Fuck Me, Ray Bradbury

În zădar în colbul şcoliiÎn zădar în colbul şcolii,
Prin autori mâncaţi de molii,
Cauţi urma frumuseţii
Şi îndemnurile vieţii,
Şi pe foile lor unse
Cauţi taine nepătrunse
Şi cu slovele lor strimbe
Ai vrea lumea să se schimbe.
Nu e carte să înveţi
Ca viaţa s-aibă preţ ­
Ci trăieşte, chinuieşte
Şi de toate pătimeşte
Ş-ai s-auzi cum iarba creşte.

Mihai Eminescu

Apr 4, 2011

Timisoara Street Art 2

In The Name Of Love

Mar 7, 2011

Jan 21, 2011

Timişoara Street Art 1